2.2 Моніторинг та аудит

ПЛ.02.2.2-01:2024
ПОЛОЖЕННЯ про моніторинг і оцінювання процесів забезпечення якості освіти 
ПЛ.02.2.2-02:2024 ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення внутрішніх аудитів системи забезпечення якості у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника
ПЛ.02.2.2-03:2022 ПОЛОЖЕННЯ про запобігання академічному плагіату та іншим порушенням академічної доброчесності у навчальній та науково-дослідній роботі здобувачів освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ПЛ.02.2.2-04:2022 ПОЛОЖЕННЯ про Комісію з питань етики та академічної доброчесності Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ПЛ.02.2.2-05:2022 ПОЛОЖЕННЯ про запобігання академічному плагіату в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника