3.1 Освітній процес

ПЛ.03.3.1-01:2023
ПОЛОЖЕННЯ про організацію та проведення практики у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника 
ПЛ.03.3.1-02:2023 ПОЛОЖЕННЯ про розклад навчальних занять у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника
ПЛ.03.3.1-03:2023 Положення про моніторинг якості рівня знань здобувачів вищої освіти
ПЛ.03.3.1-04:2023 Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу 
ПЛ.03..3.1-05:2024 Положення про порядок повторного вивчення навчальних дисциплін (кредитів ECTS) в умовах ECTS
ПЛ.03.3.1-06:2024 ПОЛОЖЕННЯ про Порядок підготовки документів для проведення ліцензування спеціальностей у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника
ПЛ.03.3.1-07:2023 Порядок встановлення відповідності навчальних дисциплін (практик) профілю кафедр університету
ПЛ.03.3.1-08:2023 Порядок організації та проведення оцінювання успішності здобувачів вищої освіти
ПЛ.03.3.1-09:2022 ПОЛОЖЕННЯ про освітні програми у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника
ПЛ.03.3.1-10:2022
ПОЛОЖЕННЯ про кадрове забезпечення освітніх програм та кадрове забезпечення освітнього процесу освітніх програм у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника
ПЛ.03.3.1-11:2022
ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у Прикарпатському національному університеті  імені Василя Стефаника
ПЛ.03.3.1-12:2024 ПОЛОЖЕННЯ про наповнення веб-платформи системи дистанційного навчання освітніми матеріалами та їх сертифікацію
ПЛ.03.3.1-13:2024 ПОЛОЖЕННЯ про освітньо-професійні програми у Відокремленому структурному підрозділі «Івано-Франківський фаховий коледж Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника»
ПЛ.03.3.1-14:2024 ПОЛОЖЕННЯ про електронний журнал обліку навчальної роботи здобувачів освіти у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника
ПЛ.03.3.1-15:2024 ПОЛОЖЕННЯ про електронну відомість у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника