5.2 Напрямки наукової діяльності

ПЛ.05.5.2-01:2023
ПОЛОЖЕННЯ про надання платних послуг відділом аспірантури і докторантури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ПЛ.05.5.2-02:2022 ПОЛОЖЕННЯ про підготовку студентів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника до Всеукраїнської студентської олімпіади, Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузей знань і спеціальностей, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, інших наукових студентських змагань
ПЛ.05.5.2-03:2022 ПОЛОЖЕННЯ про наукові періодичні видання Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ПЛ.05.5.2-04:2022 ПОЛОЖЕННЯ про видання наукового журналу «Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University» («Журнал Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника»)
ПЛ.05.5.2-05:2022 ПОЛОЖЕННЯ про наукові школи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ПЛ.05.5.2-06:2022 ПОЛОЖЕННЯ про студентський науковий гурток, проблемну групу і кафедральний (міжкафедральний) науковий семінар Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ПЛ.05.5.2-07:2022 ПОЛОЖЕННЯ про правила та порядок подання і реалізації грантових проєктів, науково-дослідних проєктів, наукових робіт у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника
ПЛ.05.5.2-08:2023 ПОЛОЖЕННЯ про організацію наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ПЛ.05.5.2-09:2022 ПОРЯДОК формування та розподілу накладних витрат за КПКВК 2201040 «Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ПЛ.05.5.2-10:2022 ПОЛОЖЕННЯ про рейтингове оцінювання ефективності роботи кафедри Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
ПЛ.05.5.2-11:2024 ПОЛОЖЕННЯ про організацію та проведення наукових заходів у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника