3.3 Права здобувачів

ПЛ.03.3.3-01:2023 ПОЛОЖЕННЯ про реалізацію права здобувачів вищої освіти на вільний вибір освітніх компонент
ПЛ.03.3.3-02:2022 ПОЛОЖЕННЯ про порядок навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника
ПЛ.03.3.3-03:2023 ПОЛОЖЕННЯ про академічну мобільність учасників освітнього процесу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 
ПЛ.03.3.3-04:2022 ПОЛОЖЕННЯ про визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної освіти, в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника
ПЛ.03.3.3-05:2023 ПОЛОЖЕННЯ про порядок визнання результатів навчання та ліквідації академічної різниці
ПЛ.03.3.3-06:2023 Положення про організацію запобігання та протидії насильству (в тому числі булінгу) в освітній громаді університету
ПЛ.03.3.3-07:2024 ПОЛОЖЕННЯ про дуальну форму здобуття фахової передвищої та вищої освіти в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника