4.1 Формування кадрового складу

ПЛ.04.4.1-01:2023
ПОЛОЖЕННЯ про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника
ПЛ.04.4.1-02:2022 ПОЛОЖЕННЯ про порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника
ПЛ.04.4.1-03:2022 ПОЛОЖЕННЯ про порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 
ПЛ.04.4.1-04:2023 ПОРЯДОК розподілу навчальних дисциплін між науково-педагогічними працівниками кафедр університету
ПЛ.04.4.1-05:2023 Положення про конкурсну комісію університету з питань проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників
ПЛ.04.4.1-06:2023 Положення про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників
ПЛ.04.4.1-07:2023 Положення про порядок призначення на посаду декана факультету, директора навчально-наукового інституту